Є такий розповсюджений у психологічних колах жарт :
«- Доктор, поцілуйте мене, будь ласка!
– Ні, сонечко, не можу. Є така річ – професійна етика, яка забороняє нам цілуватися зі своїми клієнтами.
Та й кохатися мені з вами не варто було…»

Цей жарт ілюструє одне із основних і найбільш спокусливих до порушення правил психологів і психотерапевтів – психолог не може мати жодних особистих, а тим паче інтимних стосунків із своїм клієнтом.

А тепер перейдемо до серйозного тексту.

У зв’язку із розвитком психологічної практики у суспільстві вже багато років тому виникла необхідність регуляції діяльності психологів і психотерапевтів. На сьогодні існує чіткий Кодекс Професійної Етики Психологів і Психотерапевтів, в якому прописані етичні норми, яких дотримується кожен фахівець, що практикує у галузі психології.

Щоправда правила і деякі принципи роботи психолога можуть варіюватися в залежності від напрямку психології, методи якого психолог використовує в своїй практиці.

Так, скажімо, найжорсткіші рамки і правила консультування має напрямок «Психоаналіз», а деякі напрямки психології, як, наприклад, Арт-терапія чи НЛП здебільшого використовуються як допоміжні методики в руслах інших плинів психології.

Я працю в психологічній практиці переважно в руслі Гештальт-терапії та Когнітивно-Поведінкової терапії, користуюся Арт-терапією, як допоміжною методикою та іншими сучасними методами психології. В своїй роботі я керуюся наступними Правилами:

І. Засадничі Принципи.

1. Кожна особистість однаково цінна.
2. Кожна особистість унікальна, назалежно від расових, етнічних, релігійних, статевих чи вікових відмінностей.
3. Кожна особистість є незалежною і самостійною у міжособистісних стосунках.

ІІ. В основі стосунків психологів і психотерапевтів зі своїми клієнтами та між колегами лежать наступні Принципи :

Компетентність. Психолог визначає задачі психотерапії, г’рунтуючись на тих своїх зняннях, уміннях та навичках, які необхідні для підтримки процесу розвитку особистості клієнта.

У випадку, якщо психолог не володіє необхідними фаховими знаннями та навичками, він звертається по допомогу і співпрацю до відповідних фахівців, колег або передає свого клієнта фахівцю, обізнаному в тематиці проблеми цього клієнта. Психолог усвідомлює свої обмеження і працює над підвищенням своєї професійної компетентності.

Стосунки психолога і клієнта регулюються усною або письмовою домовленістю, метою цих стосунків є підтримка процесу розвитку клієнта. Психолог несе відповідальність за підтримку професійних кордонів, намагається уникати особистих стосунків з клієнтом поза рамками терапевтичних занять (сексуальних, дружніх, професійних), не робить темою терапії своє особисте життя, не проводить терапевтичних занять із рідними і друзями, а також із колегами, з якими перебуває в ієрархічних стосунках в рамках організації або проекту.

Конфіденційність.

Конфіденційність є необхідним принципом роботи психолога. Психолог не розголошує інформацію про життя і проблематику клієнта.

За необхідності консультацій з іншими фахівцями, психолог не називає справжнього імені клієнта і не надає деталей, за якими можна було б легко впізнати клієнта.

Психолог організує роботу так, щоб конфіденційність була максимально забезпечена.

Незаподіяння шкоди. 

Зобов’язання уникати заподіяння шкоди клієнтам.

Незаподіяння шкоди включає уникнення сексуальної, фінансової, емоційної та інших форм експлуатації клієнтів; уникнення некомпетентності та зловживання довірою клієнтів; ненадання послуг, коли здібності фахівця ослаблені через хворобу, особисті обставин або інтоксикацію.

Фахівець несе етичну відповідальність за те, щоб прагнути зменшити будь-яку шкоду, що наноситься клієнту, навіть якщо ця шкода неминуча і незловмисна.

Домовленість (або Договір, Контракт) психолога з клієнтом є інформованою згодою між ними і може бути усною або письмовою.

В Домовленості визначається предмет роботи (індивідуальна, групова, сімейна, терапія стосунків, психологічні курси, навчальний проект тощо).

Домовленість містить розпорядок занять, їхню кількість, оплату, план роботи, порядок надолужування пропущених занять, порядок завершення роботи, особливості курсу.

Домовленість містить зрозумілі клієнту і прийнятні для нього цілі занять. Клієнту є доступною інформація про освіту і кваліфікацію психолога.

В ході роботи Домовленість може доповнюватися або змінюватися на основі спільної згоди.

Безпека.

Психолог забезпечує безпеку, конфіденційність та приватність під час занять. Організовує зручний простір для роботи.

У випадку проведеня експериментів психолог вибирає методи, які не руйнують клієнта.

Психолог турбується про те, щоби по завершенню заняття клієнт був у стані адекватно сприймати реальність.

Психолог не використовує клієнта в особистих інтересах. Неприпустимими є будь-які насильницькі фізичні впливи як з боку психолога, так і з боку клієнта.

Психолог також турбується про власну безпеку під час занять.

Завершення стосунків.

Процедура завершення стосунків між психологом і клієнтом обговорюється у Домовленості. Якщо клієнт перериває відвідування до моменту завершення курсу, психолог аналізує причини, які могли з’явитися в ході роботи і повідомляє їх клієнту в зручній формі. Конфіденційність стосовно клієнта зберігається і по завершенню роботи з ним. Терапевт уникає особистих стосунків із клієнтом і по завершенню роботи.

ІІІ. Реклама роботи психолога подається у відкритій і прямій формі, не користується порівняннями з іншими фахівцями, не містить знецінювання чужої роботи.

ІV. Дослідницька робота може відбуватися лише з відома і усвідомленої згоди клієнта.
Результати досліджень можуть повідомлятися анонімно і узагальнено, із дотриманням норм конфіденційності щодо клієнта.

V. Особливі обставини. Конфіденційність може бути порушена, якщо стан клієнта становить небезпеку для себе самого або оточуючих. Якщо клієнт повідомляє інформацію, яка підпадає під вплив Кримінального Кодексу, психолог мусить звернутися до відповідних органів.

Якщо розлади клієнта несуть психіатричний характер, а не психологічний, психолог мусить скерувати клієнта до психіатра.
За наявності серйозних психічних порушень у клієнта психолог може надати необхідну інформацію фахівцю у галузі психіатрії.


Якщо ви бажаєте отримати психологічну консультацію звертайтесь безпосередньо до Вікторії.
Skype: viktoriatalan
e-mail: [email protected]
Профіль у ФБ: Вікторія Таланко
Канал Youtube: Viktoria Talanko


Текст та фото Вікторія Таланко ©

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *